fbpx

Tecnologies

titulos-infos2

Usarem un programa d’exportació -Cura, per exemple- per passar el disseny 3D del format STL a GCode, amb el qual la impressora pugui interpretar-ho i imprimir-ho capa a capa.


El filament del material triat per a la impressió -PLA, ABS, Filaflex, etc.- s’empenyerà des del extrusor cap al hotend, on augmentarà la seva temperatura fins a la fusió.A partir del GCode (codi de control numèric) començarà la fabricació de la peça capa a capa, l’altura de la qual dependrà de la configuració i les capacitats de la impressora 3D.

Depenent de la robustesa que busquem en la peça podrem imprimir-la hueca o traçant diferents trames en el seu interior, podent escollir la densitat de la mateixa.Amb aquest sistema pot existir una limitació, la incapacitat d’imprimir peces la volada de les quals sigui massa pronunciat, ja que a causa de la gravetat el material es deforma sense que li doni temps a refredar-se i solidificarse.Aquest problema s’ha solucionat amb la BCN3D Sigma i el seu sistema de doble extrusor independent, que li permet imprimir amb dos materials per a suports. cal destacar el PVA com a material hidrosoluble per a aquesta fi.


titulos-infos

S’usarà un programa d’exportació -Creation workshop- per passar l’arxiu de la peça del format STL a GCode, amb el qual la impressora pugui interpretar-ho i imprimir-ho capa a capa.

dlp1

El projector situat en la part inferior de la màquina actuarà de forma anàloga a una passada de diapositives: la part de la capa que ha de fabricar-se es projectarà en llum blanca i la que no, en negre -absència de llum-.

El bloc de treball descendirà a l’interior de la cubeta fins a aconseguir l’altura de capa pel que fa al fons -entre 0,025 i 0,1 mm-.

dlp2

La llum es projectarà sobre la resina fotosensible que s’endurirà en presència de llum ultraviolada, fabricant així la capa.

dlp3

La capa quedarà adherida a la base superior del bloc de construcció de superfície adherent -rugós a petita escala-, que ascendirà per després descendir de nou fins a l’altura de capa per a la següent projecció.

Aquest procés es repetirà per a la impressió de cada capa fins que la peça estigui completa.

dlp5

titulos-infos3

La tecnologia de cort làser parteix d’un tub el contingut del qual consta principalment de CO2.

Des d’un dels extrems del tub es modularà un corrent de 0 a 50.000 watts, que provocarà l’agitació dels àtoms de CO2, fent que els electrons augmentin la seva velocitat progressivament i rebotin sobre un mirall situat en el mateix extrem del tub.

En l’altre extrem es trobarà un filtre polaritzat que tan sols permetrà el pas dels electrons que es dirigeixin a ell de forma totalment perpendicular.

laser1

El raig emergent -de 0,6mm de diàmetre- es reflectirà en un mirall fix situat en un angle de 45º -eix I-. Aquest raig rebotarà en un segon situat en l’eix X, projectant-se cap a un últim mirall -eix Z-.

laser2

El raig passarà per una lent convergent que ho concentrarà fins a convertir-ho en un punt en el qual aconseguirà el seu màxim nivell. Est serà el punt de tall de la peça.

laser3

Get in touch