TERMES I CONDICIONS

TERMES I CONDICIONS

Podeu descarregar els termes i condicions aqui

Condicions de compra

Fundació Privada Centre CIM, responsable del projecte BCN3D Technologies, garanteix segons les lleis vigents i les següents condicions per a tots els serveis relacionats.

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant l’emplenament del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest moment concret, exceptuant els articles PROFESSIONALS, que seran validats personalment mitjançant contacte directe. Una vegada formalitzada per complet la comanda s’entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor comprador, i des d’aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l’exprés acord de tots dos contractants.

El castellà serà la llengua vehicular per a la formalització del contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà i l’usuari tindrà accés a ell a la seva zona client de la nostra pàgina web.


Devolucions

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir a la devolució de productes, pel motiu que sigui, en un termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la mercaderia pel client. D’acord a les lleis vigents, les condicions per realitzar la devolució d’un article/s són:

– El termini màxim per Llei per a la devolució de l’import serà de 30 dies, encara que ens comprometem a que es realitzi amb la màxima urgència.

– No s’acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista:

a) Contractes de subministrament de béns el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que el venedor no pugui controlar.

b) Contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

c) Contractes de subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

d) Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

– Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l’article. En cas contrari BCN3D Technologies es reserva el dret de rebutjar la devolució i el seu producte li seria retornat a ports deguts.


Condicions del SAT

La reparació de les màquines en garantia de BCN3D a través del SAT es realitzarà de la següent manera:

SAT a BCN3DTechnologies: El client es responsabilitza del transport de la màquina a les instal·lacions de BCN3D (anada i volta). En cas que sofreixi algun contratemps en el transport, BCN3D no es responsabilitza dels danys ocasionats.

SAT a domicili: El SAT de BCN3D es desplaça a les instal·lacions del client. En aquest cas, es facturarà la quantitat de 95€ dins de la província de Barcelona i de 195€


Cancel·lacions de comandes

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies. Segons els tràmits que s’hagin realitzat la cancel·lació pot ocasionar un cost no major del 5% de l’import de la comanda.

Garanties de productes

El consumidor podrà reclamar quan el producte no fos conforme amb el contracte:

-El ben adquirit no s’ajusta a la descripció realitzada pel venedor.


Enviaments

Els terminis de lliurament oscil·len entre les 48h i els 15 dies, depenent la demora de la disponibilitat en estoc del corresponent producte, així com del servei específic de transport. No podem garantir totalment aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible.

Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l’article el termini del qual de lliurament sigui major.

El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s’incloguin totes les peces pertinents dins del conjunt total del producte demandat. Passades 72 hores des de la recepció del producte es donarà per acceptat l’enviament i no es permetran reclamacions per desperfectes o fallades amb el mateix.

Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. I serà en les properes 24 hores quan el client haurà de verificar la recepció dels productes, així com exposar totes les objeccions que poguessin existir.

En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar amb nosaltres dins de les primeres 24h per poder reclamar la incidència a l’empresa de transport. De la mateixa forma, és convenient deixar constància a l’empresa de transport seleccionada dels possibles errors sorgits.


Fundació CIM informa a l’usuari que el tractament de totes les dades de caràcter personal es realitza de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades i amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

Get in touch